Druhé kolo Kotlíkových dotací ve Středočeském kraji začíná

O příspěvek na pořízení nových, ekologických kotlů budou mít občané Středočeského kraje možnost žádat od 8. září 2014.

Cílem dotací je snižovat množství emisí vznikajících při nedokonalém spalování, nebo při spalování nekvalitního paliva v kotlích , které již neodpovídají, nebo v dohledné době přestanou vyhovovat evropským normám pro spalování tuhých paliv. Jedním z kritérií pro stanovení výšky dotace pro žadatele bude také to, do jaké emisní třídy patří kotel, na jehož pořízení dotaci žádá. Do kotlíkové dotace jsou samozřejmě zařazeny i výrobky VERNER.

Více informací získáte na tel.: 774 321 931

 

« Zpět
11.08.2014