Dotace na kotle

Chystáte se i vy na výměnu kotle a rádi byste na nákup a instalaci nového kotle využili dotaci z programu Nová zelená úsporám nebo tzv. Kotlíkovou dotaci? Pak právě pro Vás jsem připravili aktuální přehled kotlů značky VERNER na které je možné čerpat Kotlíkové dotace nebo dotace z programu Nová Zelená úsporám a také základní informace o již zmíněných dotačních programech včetně důležitých termínů.

 

Dotované kotle značky VERNER

Zde naleznete seznam kotlů značky VERNER, které jsou zařazeny v Seznamu výrobků a technologií a na které je možné čerpat výše zmíněné dotace: 

 Název kotle  KÓD SVT
 Kotel na kusové dřevo VERNER V210  SVT 7426
 Automatický kotel na pelety VERNER A251  SVT 9005 
 Automatický kotel VERNER A302  SVT 25311
 Automatický kotel VERNER A492  SVT 25312
 Automatický kotel VERNER A602  SVT 25313
 Kotel na kusové dřevo VERNER VN25D  SVT 7486 
 Kotel na kusové dřevo VERNER V25D  SVT 9327 
 Interiérový kotel VERNER IK 13/10  SVT 23196 
 Interiérový kotel VERNER IK 13/10.1  SVT 23197 
 Interiérový kotel VERNER IK 13/10.2  SVT 23198

 

Pokračování kotlíkových dotací v rámci programu OPŽP 2021 – 2027

Předešlé kotlíkové dotace byly součástí dotačního programu OPŽP 2014–2020, který umožňoval čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Tento program v roce 2020 skončil a nahradit jej má nástupnický program OPŽP 2021–2027. V současnosti je již zpracován návrh Programového dokumentu (PD), ve kterém je uvedena i podpora energie z obnovitelných zdrojů jako jedna ze základních podporovaných aktivit, konkrétně pak: výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic. Jinými slovy, počítá se s dalším pokračováním kotlíkových dotací i v následujících létech. Celý program OPŽP 2021–2027 má být schválen nejpozději počátkem druhého pololetí 2021. Dotace má být opět poskytována prostřednictvím krajských úřadů, reálně lze proto počítat s vyplácením dotací konečným příjemcům někdy v druhé polovině 2022.
Pro bližší informace k dotacím ve svém kraji se informujte na příslušném krajském úřadě.

 

Nová Zelená úsporám

Dotace je kontinuální, nemusí se čekat na vyhlášení jednotlivých výzev. Max. výše dotace je pro tato interiérová topidla (Interiérové kotle VERNER a kotle na kusové dřevo VERNER) 40 tis. Kč bez provedení zateplení nebo 50 tis. Kč s provedením zateplení objektu. Pro automatické kotle VERNER je maximální výše podpory 80 000 tis. Kč bez zateplení a 100 tis. Kč se zateplením.

Dotace mimo to zahrnuje následující oblasti podpory:

- A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení)
- B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
- C. Efektivní využití zdrojů energie Jedná se o dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tedy dřevo, pelety nebo brikety. 

Více informací na www.novazelenausporam.cz