Vytápění řepkovými peletami Německo

Překlad novinového článku od pana Kruschla - Německo:

Vytápění řepkovými peletami

Regenerativní zdroj energie místo oleje

Mezi znovu narůstajícími surovinami je řepka příkladem mnohostranosti.

Produkty z této "pěstitelské" rostliny nekončí jen v margarínech, autonádržích nebo v korytech.

FEHL-RITZHAUSEN

Nejen šokující cena oleje uplynulého roku vedla spotřebitele od jednostranné závislosti na toto fosilní palivo, naproti tomu také vynalézavost. S jedním výsledkem přišla firma Kruschel v Fehl-ritzhausenu : spalování řepkových pelet pro centrální topení. Kooperačním partnerem je centrum - enerie - rostliny Kastellaun.

Mladý podnikatel vylisoval okolo 1000 tun řepky ročně, to odpovídá 360 000 litrů řepkového oleje a 670 tunám řepkové pokrutiny. Až dosud je tento odpadní produkt z lisovaných olejnatých semen používán z 60% jako krmení pro dobytek. Zbývajících 40% bude zkompostováno.

Nová peletová technika má má být vybudována z nákladu kompostovaného dílu, od nynějška něco okolo 10 tun měsíčně v dohledné době na cca. dvojnásobek. Prozatím zůstávájí řepkové pelety zbytkovým produktem, ale Jürgen a Kai Kruschlovi jsou nadšeni a mají jasno. Pro otce a syna je CO2 - neutrální paliva a doprovodné technologie, v neposlední řadě profesionálního zájmu. "Vždy hledáme inovace" říká Kai Kruschel, který spravuje společně se svým otcem topenářsko- sanitární podnik ve Fehl-Ritzhausenu. Nynější provozovaný kotel /VERNER/, jednoho českého výrobce, oba přesvědčil, že přístroj může být "krmen" různými zdroji energie. Jürgen Kruschel vysvětluje: Člověk musí vědět, že například pelety ze slámy trávy nebo řepky se ve výhřevnosti od dřeva velmi liší. Se současným kotlem /VERNER/si to dobře osvojíme. Slámové pelety, podle Kruschlova vlastního testu, neměly vůbec obstát. Kvůli tvrdé strusce. Podle tvrzení expertů je obsah energie řepkových pelet kvůli podílu oleje asi o 30% výše než u dřeva. To může prokázat, že surovina ze žlutě kvetoucí rostliny se nemusí bát cenového srovnávání s dřevěnými peletami.

Na druhou stranu nemůže být standartní kotel na dřevěné pelety přestavěn bez dalšího zařízení na řepku - nejen kvůli vyšší popelnatosti řepkových pelet. Kai Kruschel naprosto důvěřuje řepkovým peletám a vidí v nich svoji šanci na trhu. Boom v minulém roce ukázal, že se spotřebitelé budou velmi zajímat o regenerativní paliva.