DIBAQ a.s., Helvíkovice

KOTELNA DIBAQ a. s. HELVÍKOVICE


Společnost Dibaq a. s. je výrobcem kompletních krmiv, doplňkových krmiv a minerálně - vitaminových doplňků pro domácí a hospodářská zvířata. Součástí výrobní technologie je sušení finálních produktů, které spotřebovává relativně velké množství energie. Energie je využívána v trojsměnném provozu po celý rok.

Popis:

V srpnu 2004 byla spuštěna nová kotelna na biomasu o výkonu 1500 kW, která nahradila teplovodní kotel na biomasu o výkonu 600 kW a parní kotel 300 kW na LTO. Jako hlavní palivo je využívána dřevní štěpka, s doplněním fytomasy z energetické plodiny Rumex OK2 – Uteuša a jiných alternativních paliv ze zemědělské výroby.

Předpokládaná výroba tepla a páry nové kotelny je 25 000 GJ/rok (při výkonu 850 kW). Propočítaná spotřeba paliva při výhřevnosti 11 GJ/tun je 2300 tun/rok. Z důvodu velkého množství paliva není možné nakoupit palivo na celý rok. Zásoba paliva je cca na 14 dní. V zimním období je problém zajistit dostatek kvalitní dřevní štěpky. Proto se firma v roce 2001 rozhodla založit vlastní energetické plantáže Rumexu OK2, aby vykryla nedostatek paliva v zimním období.

Parametry kotelny + technologie:

- Kotel: VERNER GOLEM 1 800 kW

- Jmenovitý výkon výměníku: 1 260 kg/h

- Jmenovitý teplovodní výkon: 270 kW

- Jmenovitý parní výkon: 1 260 kg/h

- Pracovní tlak: 8 bar

- Jmenovitá teplota syté páry: 175 °C

- Palivo: dřevní štěpka, piliny, pelety, sláma, Rumex OK2 a jiné zemědělské produkty

- Vlhkost paliva: dřevní hmota do 55%, zemědělské produkty do 20%

Kotel je naprogramován na palivové režimy štěpka a sláma. Režimy jsou předdefinovány od výrobce kotle. Při změně paliva je potřeba zvolit daný palivový režim, kterým se upravují časy podávání paliva a vzduchový poměr v kotli. Nutnost rozdílných režimů je dána především rozdílnou měrnou hmotností štěpky oproti slámě, Rumexu, travinám atd.V kotelně se provozně odzkoušela tato paliva:


- dřevní štěpka

- lesní štěpka + jehličí

- Rumex OK2

- žito

- zbytky po čištění travních osiv