Alternativní pelety (agropelety)

Vytápění alternativními peletami (agropeletami)

Oproti dřevním peletám lze u alternativních pelet (dnes hojně označovaných jako agropelety) říci, že námi doporučená horní mez výkonu je cca 300 kW. Provoz je v porovnání s dřevními peletami levnější, ale je tu částečně snížený komfort obsluhy a větší popelnatost. Výhodou alternativních pelet je, že surovina pro jejich výrobu nemá žádné jiné využití. Alternativní pelety před sebou mají velkou budoucnost a je to také jediné palivo, jehož dodávky budou v budoucnu spojovány s možným poskytováním doplňkových, zákazníky žádaných služeb. Lokální dodavatel paliva (zemědělec) se může kromě dodávek paliva a zajištění vytápění domu zákazníkovi starat o úpravu trávníků, stříhání stromků, drobné opravy domu, jeho hlídání v době dovolené apod.

Více informací o využití alternativních pelet naleznete zde.

 

Pelety z řepky                                                                                      

Pelety z řepky
                                                                                             
Pelety ze šťovíku

Pelety ze šťovíku