Kusové dřevo

 • použití: kotle na kusové dřevo, interiérové kotle, krbová kamna


  Vytápění kusovým dřevem

  Kusové dřevo

  Vytápění kusovým dřevem doporučujeme pro výkony od 5 do 45 kW. Při topení dřevem v krbových kamnech nebo interiérových kotlech je možné kombinovat vytápění dřevem s jinými palivy jako zemní plyn, topný olej, elektrická energie, dálkové topení apod.

  Při kombinaci paliv získáme také nepoměrně komfortnější vytápění oproti samotnému dřevu. Doplňkové topidlo (elektrokotel, plynový kotel) zajistí temperování bytu například v době zimní dovolené apod.

  Dřevo na topení využívá čím dál více lidí. Hlavními důvody jsou zejména vzrůstající ceny za plyn a elektrickou energii a v neposlední řadě také zvýšený zájem o ochranu životního prostředí.

  Dřevo je považováno za základní druh a za obnovitelný zdroj energie, které lidstvo používá již od prvopočátku. Nyní dřevo zažívá renesanci. Např. krbová kamna či interiérové kotle VERNER jsou stále žádanější pro snížení nákladů na topnou sezónu. V kombinaci se starým způsobem vytápění, např. plynem nebo elektrickou energií, lze ušetřit až 50% nákladů na topnou sezónu. Při použití interiérového kotle jako hlavního zdroje tepla, mohou být úspory ještě mnohem vyšší. Zde se podívejte na možné úspory.

  Není proto divu, že instalace interiérových kotlů a kotlů na kusové dřevo VERNER, jako hlavního zdroje vytápění, se stává v současnosti novým životním stylem, který je využíván především mladými lidmi v novostavbách.

  A na co si tedy dát při výběru palivového dřeva pozor?

  Vlhkost dřeva

  Čerstvě vytěžené dřevo v lese má přibližně 50% vlhkost, nízkou výhřevnost a vysokou objemovou hmotnost. Pro topení v kotli nebo krbových kamnech se všeobecně doporučuje vlhkost dřeva do 20%. Této vlhkosti docílíme tím, že dřevo necháme schnout alespoň 2 roky na vzduchu pod střechou. Dodržení vlhkosti dřeva je velmi důležité především při spalování v pyrolytických kotlích.

  Pokud nedodržíme toto pravidlo, mohou nastat potíže. Nejen že mokré dřevo má mnohem menší výhřevnost a také hůře hoří, ale dochází také ke zvýšené tvorbě sazí a dehtu. Vystavujeme se také možnosti, že vlhkost bude na stěnách kotle kondenzovat, což může zapříčinit výrazné zkrácení životnosti kotle.

  Výhřevnost dřeva

  Výhřevnost je množství tepla, které získáme spálením 1 kg dřeva. Při vlhkosti 25% se výhřevnost dřeva pohybuje v rozmezí od 12 do 14 MJ/kg, což jsou hodnoty srovnatelné s hnědým uhlím.

  Tvrdost dřeva

  Palivové dřevo rozlišujeme také dle tvrdosti. Obecně platí, že dřevo z jehličnanů je měkké a dřevo z listnatých stromů je tvrdé. Tvrdé dřevo nejlépe slouží k vytvoření stabilního a dlouhotrvajícího žáru, měkké dřevo je naopak vhodné pro zapalování a také v případě, že chceme rychle vyhřát vytápěný prostor.