Dřevní pelety

Vytápění dřevními peletami

Dřevní pelety jsou vhodné pro automatické kotle a kaskády automatických kotlů o výkonu do cca 200 kW. Mají stálou kvalitu a nevyžadují složité a energeticky náročné dopravní cesty u kotle. Kotle na dřevní pelety se dají velice dobře automatizovat. U výkonů nad 200 kW je spalování dřevních pelet opodstatněné jen v některých případech. Všeobecně lze konstatovat, že pro vyšší výkony je již ekonomičtější štěpka, piliny, popřípadě alternativní pelety.

Problémem u dřevních pelet je omezený zdroj suroviny a z tohoto důvodu nelze předvídat jejich cenu a vyráběné množství ani v horizontu 5 let, což je z pohledu investice do kotle velice krátká doba. Z tohoto důvodu by měl být automatický kotel připraven i na spalování alternativních pelet, případně obilí a další biomasy.

Dřevní pelety bez kůry                                                                                       

Dřevní pelety bez kůry

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 


Dřevní pelety s kůrou

Dřevní pelety s kůrou