Zemní plyn

Vytápění zemním plynem, topným olejem a elektrickou energií

Tato paliva lze z ekonomických a komfortních hledisek zařadit do jedné skupiny. Jedná se o velice pohodlné paliva, ale s těmito přívlastky:

- všechna jsou fosilní a neobnovitelná

- jejich cena je trvale na velmi vysoké úrovni

- jejich zásoby klesají a naproti tomu jejich spotřeba a hlavně cena roste

Ekologické hledisko u zemního plynu je rozporuplné. Je pravda, že do ovzduší nevypouští tolik emisí jako uhlí, ale tím to končí. Se zemním plynem jsou spojeny i velké úniky uhlovodíků do ovzduší při instalaci, opravách a likvidaci kotle. Obecně lze říci, že například kotel na dřevo nevypustí za celou dobu své životnosti do ovzduší tolik uhlovodíků jako kotel na zemní plyn při instalaci, opravách a likvidaci.

Topný olej je hlavním palivem Evropy, u nás nepříliš rozšířený, ale velice vhodný jako záložní zdroj k vytápění dřevem.

Pokud jde o elektrickou energii, přímotopný kotel nabízí velice nízké investiční náklady. Při získání dvoutarifu pro odběr energie šetří náklady na provoz dalších domácích spotřebičů jako lednička, mrazák, myčka nádobí apod. a ve spojení s vytápěním dřevem poskytuje velice příjemné a cenově dostupné vytápění.