Emisní třídy kotlů značky VERNER

Vážení zákazníci,

teplovodní kotle na pevná paliva, uvedené na trh po roce 2000, musí mít na výrobním štítku vyznačenu třídu, které dosáhly při počáteční zkoušce u autorizované osoby (zkušebny) a palivo/a, pro které/á bylo příslušné třídy dosaženo. Aby mohly být provozovány i po 1. 9. 2022, musí být na výrobním štítku uvedena třída 3, 4 nebo 5.

Podle zákona 172/2018 Sb., kterým se mění zákon 201/2012 Sb., je každý majitel spalovacího zdroje na tuhá paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Pro lepší orientaci jsme pro Vás připravili přehlednou tabulku kotlů a jejich tříd. Zmíněná tabulka je k nahlédnutí ZDE.