Kotle na kusové dřevo

Kotel na kusové dřevo VERNER V25D

VERNER V25D

Úsporný a ekologický provoz Vysoká účinnost, výborná regulac…

Kotel na kusové dřevo VERNER VN25D

VERNER VN25D - NEREZ

Nerezové provedení – 7 let záruka na kotlové těleso Jako jed…

 

Hledáte správný kotel na kusové dřevo?

Jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru kotle na kusové dřevo je výběr optimálního výkonu. Výkon kotle by měl odpovídat velikosti tepelných ztrát objektu, které Vám přesně vypočítá projektant. Zde platí jednoznačná zásada. Pořídit si kotel, který bude topit převážnou dobu topné sezony na jmenovitý výkon. Dobrý zplyňovací kotel dokáže v přechodném období topit i na menší výkon. Přebytečný výkon kotle je možné ukládat i do akumulační nádrže.

Na trhu je několik typů kotlů. Konstrukčně nejjednodušší se špatnou regulací a zároveň nejméně úsporné jsou tzv. prohořívací kotle a dále pak i odhořívací kotle. Konstrukčně nejpokročilejší a nejúspornější jsou zplyňovací kotle. Při tomto způsobu hoření však v kotli vznikají látky, které mohou zkrátit životnost kotle. Výrazného prodloužení životnosti lze dosáhnout vhodným materiálem, který je použit na kotlové těleso. Prokazatelně jediným materiálem, který dokáže odolat škodlivým látkám, které tento typ hoření provází, je nerez. Důležité je také, aby byl zplyňovací kotel odborně zapojen.

Při výběru konkrétní značky ekologického zplyňovacího kotle nás především zajímá, aby měl kotel co nejmenší spotřebu paliva, byl spolehlivý, komfortně se obsluhoval a především měl dlouhou životnost.

Jeden z nejžádanějších kotlů na kusové dřevo na českém trhu je zplyňovací kotel VERNER VN25D o výkonu 25 kW s kotlovým tělesem z nerezové oceli, na které se poskytuje záruka 7 let. Díky velmi vysoké účinnosti a prodlouženému výměníku má kotel nízkou spotřebu paliva. Samozřejmostí je pak komfortní obsluha, která je zajištěna elektronickou regulací a velkou přikládací komorou.