Kontroly kotlů

Vážení zákazníci,

dle ustanovení zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je majitel kotle povinen zajistit kontrolu technického stavu kotle. První kontroly všech spalovacích stacionárních zdrojů o příkonu do 300 kW instalovaných na území České republiky musí být provedeny nejpozději 31.12. 2016.

Seznam odborně způsobilých osob (OZO, kteří jsou oprávněni kontroly technického stavu kotle provádět, naleznete na stránkách asociace topenářské technicky: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?firma_id=15 nebo přímo na ipo.mzp.cz.

Následující kotle značky VERNER podléhají kontrole:
Prohořívací kotle: GOLEMEK 9/5, GOLEMEK 12/7 (12/7D), GOLEMEK 16/11, IK 13/10, IK 13/10.1, IK 13/10.2
Zplyňovací kotle: V25C, V25D, VN25, VN25D, P45, V45, VN45, V140, V210
Automatické kotle se šnekovým dopravníkem: VERNER typ : A25, A251.1, A251, A50, A501, A302, A602, GOLEM HC225