Automatické odpopelnění

Automatické odpopelnění

« Zpět Automatické odpopelnění

Automatické odpopelnění

je speciální zařízení, které je možné nainstalovat k automatickým kotlům na obilí a pelety VERNER. Toto zařízení výrazně zvyšuje komfort topení. Popel je z prostoru kotle automaticky odváděn šnekem do zásobníku na popel. Ten je při běžném provozu naplněn za 14 – 30 dní u kotle VERNER A251 nebo za 7 – 15 dní u kotle VERNER A501 (záleží na druhu paliva).

Vzhledem ke „stavebnicovému systému“ lze toto zařízení nainstalovat i ke kotlům, které byly vyrobeny bez odpopelnění.

Objednací číslo:
Automatické odpopelnění ke kotli A251/A501 - b025.21651