Regulátor komínového tahu

Regulátor komínového tahu

« Zpět Regulátor komínového tahu

Objednací číslo:
b431.10030.160 - RKT 160 – skříňové provedení
b432.40447 - HP 160 – zděřové provedení

Regulátor komínového tahu je přírubová konstrukce, která je opatřena sedly pro kyvné břity klapky regulátoru a držáku pro magnetický toroid. Originální princip jemné regulace tahu permanentního magnetu na klapku regulátoru je předmětem uděleného patentu firmy VERNER. Šroubem seřiditelná vzdálenost magnetu od klapky regulátoru umožňuje nastavit potřebné magnetické předpětí, které definuje prahovou hodnotu podtlaku. Vznikne-li na klapce větší podtlak, než je magnetické předpětí magnetu, dojde k pootevření klapky tak, aby množství přisávaného vzduchu zajistilo požadovaný podtlak v komínovém průduchu. Tím je zajištěn rovnoměrný tah za kotlem a jsou vytvářeny optimální podmínky pro hoření v topeništi (tah komína neovlivňuje hoření kotle). Výsledkem je 3 až 9 % roční úspora paliva.

Instalace regulátoru komínového tahu přináší řadu dalších výhod a zlepšení:

  1. Řeší problémy nejen s nerovnoměrností komínového tahu a návazným seřízením topenišť, ale i s navlháním konstrukcí komínů
  2. Přizpůsobí vlastnosti původního komínu provozu nového topeniště tak, aby původní, obvykle příliš velký a špatně tepelně izolovaný, komín mohl i nadále dobře sloužit i bez nákladných stavebních úprav
  3. Při nadměrném tahu komína zajistí v důsledku přisávání vzduchu z kotelny naředění spalin, zvětšení jejich objemu a rychlosti proudění v průduchu. Důsledkem je menší ochlazení a zvětšení bezpečnosti proti kondenzaci vody. Pokles teploty spalin v důsledku smísení se vzduchem je kompenzován snížením rosného bodu vzniklé směsi.
  4. Během provozních přestávek topeniště, kdy vytváří zahřátý komín dostatečný tah, přisává regulátorem tahu vzduch. Ten se v dolní části průduchu předehřeje a ve vyšších partiích pak komínové těleso vysušuje a provětrává. Tak se obvykle zajistí dobrý stav komína nezávisle na způsobu provozu topeniště i v případech, kdy by jinak došlo k jeho provlhčení a následným škodám.

Další informace: